USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 1

ke zprávě o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 vzala na vědomí zprávu o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP