USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 3

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu 6 členné volební komise k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Jandu Stanislava

Krylla Josefa

Ládra Jiřího

Lichnera Jána

Škulu Jozefa

Vrábelovou Marcelu.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP