USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 4

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu na volbu jeho předsedy (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986

I.

zřídila

mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu

II.

zvolila

poslankyni Evu Železnikovou

předsedkyní mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP