USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 7

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986

zvolila

poslance Vladimíra Vedru

předsedou Sněmovny lidu.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP