USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 9

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na stanovení počtu členů předsednictva Sněmovny lidu a k návrhu na volbu místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986

I.

stanovila,

aby předsednictvo Sněmovny lidu bylo 6členné v tomto složení:

předseda

2 místopředsedové

3 členové předsednictva

II.

zvolila

poslance Aloise Hůlu místopředsedou Sněmovny lidu

poslankyni Evu Železnikovou místopředsedkyní Sněmovny lidu

poslance Jana Dobiáše členem předsednictva Sněmovny lidu

poslankyni Drahomíru Chodurovou členkou předsednictva Sněmovny lidu

poslance Viktora Sidora členem předsednictva Sněmovny lidu.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP