USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 10

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986

zvolila

poslance Zdeňka Češku předsedou ústavně právního výboru

poslance Miroslava Štěpána předsedou zahraničního výboru

poslance Lumíra Sakmara předsedou branného a bezpečnostního výboru

poslance Aloise Hůlu předsedou výboru pro plán a rozpočet

poslance Emila Riga předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod

poslance Alexandra Sommera předsedou výboru pro zemědělství a výživu

poslankyni Janu Pekařovou předsedkyní výboru pro kulturu a výchovu

poslance Josefa Krylla předsedou výboru pro sociální politiku.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP