USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 11

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu 20 poslanců Sněmovny lidu členy předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3)

Sněmovna lidu na své 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 zvolila členy předsednictva Federálního shromáždění tyto poslance:

Belka Jozefa

Bendu Břetislava

Biľaka Vasila

Feketeho Jozefa

Hoffmanna Karla

Hůlu Aloise

Indru Aloise

Jakeše Miloše

Jandu Stanislava

Kučeru Bohuslava

Kuželovou Václavu

Lenárta Jozefa

Malíkovou Vlastu

Obžerovou Margitu

Štafu Františka

Štixe Václava

Vávrovou Dobromilu

Vedru Vladimíra

Žalmana Zbyňka

Železnikovou Evu.

Lichner v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP