USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 14

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. června 1986

zvolila

poslance Aloise Indru

předsedou Federálního shromáždění.

Krátká v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP