USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 15

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. června 1986

zvolila

poslance Jána Marka

prvním místopředsedou Federálního shromáždění

poslance Vladimíra Vedru

poslance Dalibora Hanese

poslance Bohuslava Kučeru

poslance Zbyňka Žalmana.

poslance Jozefa Šimútha

místopředsedy Federálního shromáždění.

Krátká v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP