USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 26

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu 6členné volební komise k tajné volbě místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Jandu Stanislava

Krylla Josefa

Ládra Jiřího

Lichnera Jána

Škulu Jozefa

Vrábelovou Marcelu.

Šimůnková v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP