USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 27

k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna národů na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987

zvolila

poslance Jána Janíka

místopředsedou Federálního shromáždění.

Šimůnková v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny národůPřihlásit/registrovat se do ISP