USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 28

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

Sněmovna lidu na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. března 1987

zvolila

poslance

Hůlu Aloise

Chodurovou Drahomíru

Sommera Alexandra

Stýblovou Valju

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke právě vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení.

Šimůnková v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP