USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 32

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 22. a 23. června 1987

Sněmovna lidu dne 22. června 1987 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 22. a 23. června 1987 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1986 (tisk 31)

2. - Vládní návrh zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku (tisk 25)

- Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 26)

- Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce (tisk 27)

- Vládní návrh zákona o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu (tisk 28)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (tisk 16), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 23)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23. října 1986 (tisk 20)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (tisk 21)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. prosince 1985 a podepsaná za Československou socialistickou republiku dne 25. února 1987 (tisk 22)

7. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 25. března. do 22. června 1987 (tisk 30)

Kubeš v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP