USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 42

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Sněmovny lidu ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR o úkolech strojírenství a elektrotechnického průmyslu v urychlování vědeckotechnického rozvoje

Sněmovna lidu na své 2. schůzi dne 20. října 1987 zvolila komisi poslanců k přípravě usnesení Sněmovny lidu ke zprávě místopředsedy vlády Československé socialistické republiky o úkolech strojírenství a elektrotechnického průmyslu v urychlování vědeckotechnického rozvoje v tomto složení:

poslanci

Češka Zdeněk

Hůla Alois

Kryll Josef

Pekařová Jana

Rigo Emil

Sakmar Lumír

Sommer Alexander

Štěpán Miroslav

Železniková Eva

Kubeš v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP