USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 44

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. listopadu 1987

Sněmovna lidu dne 9. listopadu 1987 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 9. a 10. listopadu 1987 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů

2. Slib nově zvoleného poslance Sněmovny národů

3. Volba nově zvoleného poslance do výboru Sněmovny národů

4. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

5. Vládní návrh zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla (tisk 34)

6. Vládní návrh zákona o státní energetické inspekci (tisk 33)

7. Vládní návrh zákona o veterinární péči (tisk 29), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 39)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. května 1987 (tisk 35)

9. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 9. listopadu 1987 (tisk 40).

Krátká v. r., Kubeš v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP