USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 45

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Sněmovna lidu na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. listopadu 1987

zvolila

poslance

Bochenka Miroslava

Michalskiho Karla

Štěpána Miroslava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky.

Krátká v. r., Kubeš v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP