USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 51

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna lidu dne 15. prosince 1987 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. prosince 1987 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 (tisk 48)

2. Vládní návrh zákona o zvláštním příspěvku horníkům (tisk 47)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. června 1987 (tisk 38)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. prosince 1979 (tisk 43)

5. Návrhy předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky

- na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 44)

- na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu (tisk 45)

6. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny-lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 11. listopadu do 14. prosince 1987 (tisk 50).

Krátká v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP