USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 58

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. dubna 1988

Sněmovna lidu dne 19. dubna 1988 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. dubna 1988 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (tisk 62)

2. Vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (tisk 49), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 57)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního doletu a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně dne 11. prosince 1987, a úmluva sjednaná výměnou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR ze dne 18. prosince 1987 a 4. ledna 1988 (tisk 59)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu železomanganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. dubna 1987 (tisk 51)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsaná za Československou socialistickou republiku v New Yorku dne 8. září 1986 (tisk 52)

6. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1987 do 18. dubna 1988 (tisk 58).

Šimůnková v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP