USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 68

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna lidu na 9. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. května 1988

zvolila

poslance

Hůlu Aloise

Malíkovou Vlastu

Pekařovou Janu

Sommera Alexandra

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Kubeš v. r., Šimůnková v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP