USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 75

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 14., 15. a 16. června 1988

Sněmovna lidu dne 14. června 1988 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 14., 15. a 16. června 1988 s tímto pořadem:

1. Volba poslanců Sněmovny lidu a poslanců Sněmovny národů do výborů sněmoven

2. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1987 (tisk 76)

3. Vládní návrh zákona o státním podniku (tisk 64), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 78)

4. Vládní návrh zákona o zemědělském družstevnictví (tisk 65), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 79)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby (tisk 67), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 80)

6. Vládní návrh zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví (tisk 66), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 81)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 68), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 82)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži (tisk 69), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 83)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím (tisk 72), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 84).

10. Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení (tisk 74), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 85)

11. Vládní návrh zákona o změnách v nemocenském zabezpečení (tisk 73), společná zpráva výborů Sněmovny lidu a společná zpráva výborů Sněmovny národů (tisk 86)

12. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 5. května do 13. června 1988 (tisk 77).

Šimůnková v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP