USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 76

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu poslanců do výborů SL

Sněmovna lidu na 10. společné Schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. června 1988

zvolila

poslance

Kapka Antonína členem výboru pro průmysl dopravu a obchod

Korčáka Josefa členem výboru branného a bezpečnostního

Kubáta Milana členem výboru pro plán a rozpočet

Laca Karola členem výboru ústavně právního

Pirošíka Vladimíra členem výboru pro sociální politiku

Tesaře Františka členem výboru pro průmysl, dopravu a obchod.

Šimůnková v. r., Škula v. r.

ověřovatelé

Vedra v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP