USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 88

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna lidu na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988

zvolila

poslance

Hůlu Aloise

Malíkovou Vlastu

Pekařovou Janu

Sommera Alexandra

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Šimůnková v. r., Škula v. r.
Vedra v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP