USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 90

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky a generálního prokurátora Československé socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti

Sněmovna lidu na 11. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. listopadu 1988

zvolila

poslance

Češku Zdeňka

Obžerovou Margitu

Sakmara Lumíra

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k zprávě Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR o stavu socialistické zákonnosti.

Šimůnková v. r., Škula v. r.
Vedra v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP