USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 112

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky

Sněmovna lidu na 13. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. března 1989

zvolila

poslance

Bochenka Miroslava

Gálovou Juditu

Tomse Stanislava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR k zásadním otázkám zahraniční politiky.

Krátká v. r., Kubeš v. r.
Vedra v. r.
Ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP