USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 124

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu na ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 66 a č. 133 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989 ověřila platnost volby

poslance Luboše Běhálka

zvoleného dne 21. dubna 1989 ve volebním obvodu č. 66

a

poslance Václava Václavíka

zvoleného dne 16. června 1989 ve volebním obvodu č. 133.

Šimůnková v. r., Šoltés v. r.
Vedra v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP