USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 126

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního

hospodářství a současných úkolech

Sněmovna lidu na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. června 1989

zvolila

poslance

Hůlu Aloise

Pekařovou Janu

Riga Emila

Sommera Alexandera

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech.

Šimůnková v. r., Šoltés v. r.
Vedra v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP