USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 139

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna lidu na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. listopadu 1989

zvolila

poslance

Hůlu Aloise

Malíkovou Vlastu

Pekařovou Janu

Sommera Alexandera

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Kubeš v. r., Bartošková v. r.
Vedra v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP