USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 153

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění k Prohlášení Federálního shromáždění k vnitropolitické situaci v zemi

Sněmovna lidu na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. listopadu 1989

zvolila

poslance

Hůlu Aloise

Kapitolu Luďka

Olahovou Elenu

Pekařovou Janu

Riga Emila

Sommera Alexandera

Tomse Stanislava

Železnikovou Evu

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ČSSR k Prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k současné vnitropolitické situaci v zemi.

Kubeš v. r., Krátká v. r.
Vedra v. r.
Ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP