USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 158

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu 6 členné volební komise k tajné volbě funkcionářů Federálního shromáždění (tisk 220)

Sněmovna lidu na 4. schůzi Sněmovny lidu dne 12. prosince 1989

zvolila

členy volební komise tyto poslance:

Jandu Stanislava

Krylla Josefa

Ládra Jiřího

Lichnera Jána

Škulu Jozefa

Vrábelovou Marcelu.

Šimůnková v. r., Bartošková v. r.

ověřovatelé

Bartončík v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP