USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 160

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na zřízení výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu a na volbu jeho předsedy (tisk 214)

Sněmovna lidu na 4. schůzi Sněmovny lidu dne 12. prosince 1989

I.

zřídila

výbor pro životní prostředí Sněmovny lidu

II.

zvolila

poslance Karla Löbla

předsedou výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu.

Šimůnková v. r., Bartošková v. r.

ověřovatelé

Bartončík v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP