USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 162

k volbě předsedy Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. prosince 1989

zvolila

poslance

Stanislava Kukrála

předsedou Federálního shromáždění.

Šimůnková v. r., Bartošková v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP