USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 163

k návrhu volebního řádu k tajné volbě funkcionářů Federálního shromáždění (tisk 223)

Sněmovna lidu na 4. schůzi dne 12. prosince 1989

schválila

volební řád k tajné volbě funkcionářů Federálního shromáždění.

Šimůnková v. r., Bartošková v. r.

ověřovatelé

Bartončík v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP