USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 174

k návrhu na volbu prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. prosince 1989

zvolila

poslance Jozefa Stanka

prvním místopředsedou Federálního shromáždění,

poslance Josefa Bartončíka

poslance Jána Pampúcha

poslance Antona Blažeje

místopředsedy Federálního shromáždění.

Kubeš v. r., Šimůnková v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP