USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 176

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na konání společné schůze

Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1989

Sněmovna lidu dne 19. prosince 1989 schválila návrh předsednictva Federálního shromáždění na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1989 s tímto programem:

1. Programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 224 ).

Šoltés v. r., Lichner v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP