USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 177

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky

Sněmovna lidu na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1989

zvolila

poslance

Čmela Alojze

Kapitolu Luďka

Pekařovou Janu

Škulu Jozefa

Stránskou Jaroslavu

Tomse Stanislava

Štixe Václava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky.

Šoltés v. r., Lichner v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP