USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 186

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na konání společné schůze

Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

Sněmovna lidu dne 28. prosince 1989 schválila návrh předsednictva Federálního shromáždění na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989 s tímto pořadem:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění

2. Volba prvního místopředsedy Federálního shromáždění

3. Volba místopředsedů Federálního shromáždění.

Bartošková v. r., Škula v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP