USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 187

k návrhu na volbu předsedy Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

zvolila

poslance

Alexandra Dubčeka

předsedou Federálního shromáždění.

Bartošková v. r., Škula v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP