USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 188

k návrhu na volbu prvního místopředsedy Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

zvolila

poslance

Stanislava Kukrála

prvním místopředsedou Federálního shromáždění.

Bartošková v. r., Škula v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP