USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 189

k návrhu na volbu místopředsedů Federálního shromáždění

Sněmovna lidu na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. prosince 1989

zvolila

poslance

Jozefa Stanka

Zdeňka Jičínského

Jaroslava Jenerála

místopředsedy Federálního shromáždění.

Bartošková v. r., Škula v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP