USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 190

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. prosince 1989

Sněmovna lidu na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. prosince 1989 schválila tento pořad:

1. Volba prezidenta Československé socialistické republiky

2. Slib prezidenta Československé socialistické republiky.

Bartošková v. r., Ládr v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP