USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 192

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze

Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990

Sněmovna lidu dne 23. ledna 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 s tímto pořadem:

1. Návrh ústavního zákona o odvolávání poslanců a volbě nových poslanců zastupitelských sborů (tisk 235) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 238)

2. Vládní návrh ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR (tisk 232)

3. Návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o politických stranách a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 239)

4. Návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (tisk 234) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 240)

5. Zpráva společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 236)

6. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na zproštění z funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSSR a soudců Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 237)

7. Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR (tisk 242)

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 14. prosince 1989 do 22. ledna 1990 (tisk 241)

Škula v. r., Šoltés v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP