USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 200

k volbě výboru pro dohodovací řízení k návrhu ústavního zákona o odvolávání poslanců zastupitelských sborů

a volbě nových poslanců národních výborů

Sněmovna lidu na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 zvolila členy výboru pro dohodovací řízení poslance:

Bartončíka Josefa

Bartoše Miroslava

Fantu Lubomíra

Hůlu Aloise

Kmetě Ľudovíta

Krylla Josefa

Ládra Jiřího

Šabatu Jaroslava

Škulu Jozefa

Viktorína Konstantina.

Šoltés v. r., Lichner v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP