USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 203

k návrhu na volbu místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 250)

Sněmovna lidu na své 6. schůzi dne 30. ledna 1990

zvolila

poslance

Jána Langoše

místopředsedou Sněmovny lidu

Janu Moltašovou

místopředsedkyní Sněmovny lidu

Oldřišku Mikundovou

členkou předsednictva Sněmovny lidu

Jaroslava Šabatu

členem předsednictva Sněmovny lidu.

Krátká v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Bartončík v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP