USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 204

k návrhu na volbu předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 250)

Sněmovna lidu na své 6. schůzi dne 30. ledna 1990

zvolila

poslance Zdeňka Masopusta - předsedou výboru ústavně právního

Jaroslava Šabatu - předsedou výboru zahraničního

Michala Šoltése - předsedou výboru branného a bezpečnostního

Jiřího Bezecného - předsedou výboru pro plán a rozpočet

Zdeňka Laštovičku - předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod

Josefa Macka - předsedou výboru pro sociální politiku

Jozefa Jankoviče - předsedou výboru pro kulturu a výchovu

Karola Hranaie - předsedou výboru mandátového a imunitního.

Krátká v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Bartončík v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP