USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 205

k návrhu na volbu členů výborů Sněmovny lidu (tisk 250)

Sněmovna lidu na své 6. schůzi dne 30. ledna 1990

zvolila členy výborů

Mandátový a imunitní výbor

poslanci:

MUDr. Karol Hranai

Vasil Mohorita

Ing. Jan Vácha

Ladislav Vrba

Ing. Rudolf Battěk

Jana Petrová

JUDr. Ernest Valko

Ústavně právní výbor

poslanci:

PHDr. Václav Benda

JUDr. Miroslav Jansta

Emanuel Mandler

JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

JUDr. Jiří Medřický

JUDr. Vlasta Parkánová

JUDr. Jiří Štancl

JUDr. Petr Toman

Leo Dvořák

JUDr. Ernest Valko

Oskár Világi

JUDr. Dušan Macuška

Zahraniční výbor

poslanci:

Michael Kocáb

Ing. Jan Vácha

Jana Petrová

PhDr. Štefan Kováč

PhDr. Pavol Kanis, CSc.

Ing. Robert Harenčár

RNDr. Martin Palouš

PhDr. Jaroslav Šabata

Výbor branný a bezpečnostní

poslanci:

Ing. Rudolf Battěk

PhDr. Jiří Pospíšil

Jiří Šašek

Albert Černý

Alfréd Haško

Ing. Pavol Balgavý, CSc.

Výbor pro plán a rozpočet

poslanci:

Ing. Miroslav Téra

Vlastimil Sehnal

Ing. Vladimír Fojtík

Michal Geci

Doc. Ing. Rudolf Filkus, CSc.

Ing. Jozef Bakšay

RNDr. Libor Kudláček

Výbor pro průmysl, dopravu a obchod

poslanci:

Martin Peroutka

Ing. Slavomír Stračár

Bohumil Doležal

RSDr. Vladimír Kolmistr

Zdeněk Malina

Michael Dymáček

Věroslav Sláma

Ing. Jaroslav Růžička

Ing. Zdeněk Jaroň

Ing. Július Minka

Výbor pro zemědělství a výživu

poslanci:

Ing. František Malý

Ing. Vladimír Tolar, CSc.

Ing. Anton Juriš

Ing. Miroslav Tahy

Ing. Jozef Habovštiak

Výbor pro kulturu a výchovu

poslanci:

MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

Jan Bubeník

PhDr. Ivan Fišera

Ing. Jan Štern

Ing. Oldřich Kužílek

Petr Kučera

Jiří Musílek

Bohumil Janča

Ing. Vladimír Turek

PhDr. Lubomír Zaorálek

Milan Šútovec, CSc.

Petr Zeman

Eleonora Sándorová

Ing. Konstantin Viktorín, CSc.

Jozef Jankovič

PhDr. Ivan Marton

Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Výbor pro sociální politiku

poslanci:

Václav Klíma

Ivan Úlehla

PhDr. Jindřich Konečný

JUDr. Josef Macek

MUDr. Karel Novosád

MUDr. Lubor Špáta

MUDr. Pavel Svítil

MUDr. Miroslav Macek

MUDr. Ľudovít Baldovský

MUDr. Vladimír Klimeš

Ing. Tomáš Hradílek

Výbor pro životní prostředí

poslanci:

Ing. Zdeněk Křivský, CSc.

MUDr. Petr Čermák, CSc.

Ing. Miloslav Soldát

Jaromír Gebas

Jaromír Piskoř

Pavel Šremer

Michal Malý

Doc. Ing. Karol Honner, CSc.

Krátká v. r., Šoltés v. r.

ověřovatelé

Bartončík v. r.

předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP