USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 207

k návrhu Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1990

Sněmovna lidu dne 30. ledna 1990 schválila návrh Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1990 s tímto programem:

1. Vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky (tisk 247)

2. Odpověď místopředsedy vlády ČSSR akademika M. Čiče na interpelaci skupiny poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 226) (tisk 249).

Krátká v. r., Šoltés v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP