USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 213

k návrhu na uvolnění poslanců z výborů Sněmovny lidu (tisk 260)

Sněmovna lidu na 24. schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1990

uvolnila

poslance

Věroslava Slámu

- z výboru pro kulturu a výchovu SL

Vladimíra Kolmistra

- z výboru pro průmysl, dopravu a obchod SL

Konstantina Viktorína

- z výboru pro kulturu a výchovu.

Poslance Jozefa Jankoviče uvolnila z funkce předsedy výboru pro kulturu a výchovu SL.

Ládr v. r., Krátká v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP