USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 214

k návrhu na volbu poslanců Sněmovny lidu do výborů Sněmovny lidu (tisk 260)

Sněmovna lidu na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1990

zvolila

poslance

PhDr. Milana Šútovce, CSc.

- předsedou výboru pro kulturu a výchovu SL.

Poslance

MUDr. Miroslava Bartoše, CSc.

- členem výboru zahraničního SL

Ing. Konstantina Viktorína, CSc.

- členem výboru zahraničního SL

RSDr. Vladimíra Kolmistra

- členem výboru branného o bezpečnostního SL

Janu Petrovou

- členkou výboru branného a bezpečnostního SL

Prof. Ing. Věnka Šilhána, CSc.

- členem výboru pro plán a rozpočet SL

Ing. Bohumila Urbana

- členem výboru pro plán a rozpočet SL

Ing. Jaromíra Žáka

- členem výboru pro plán a rozpočet SL

Ing. Konstantina Viktorína, CSc.

- členem výboru pro plán a rozpočet SL

JUDr. Imricha Takacse

- členem výboru pro plán a rozpočet SL

Ing. Boženu Fukovou

- členkou výboru mandátového a imunitního SL a členkou výboru pro průmysl, dopravu a obchod SL

Ing. Karola Gémesiho

- členem výboru pro průmysl, dopravu a obchod SL

Věroslava Slámu

- členem výboru pro zemědělství a výživu SL

Ing. Františka Pitru

- členem výboru pro zemědělství a výživu SL

Prof. PhDr. Miroslava Kusého, CSc.

- členem výboru pro kulturu a výchovu SL

Doc. PhDr. Ivana Laluhu, CSc.

- členem výboru pro kulturu a výchovu SL

MUDr. Jiřího Maštálka

- členem výboru pro sociální politiku SL

Jiřího Haase

- členem výboru pro sociální politiku SL.

Ládr v. r., Krátká v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP