USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 216

k volbě místopředsedy Federálního shromáždění (tisk 260)

Sněmovna lidu na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1990

zvolila

poslance

Igora Mičietu

místopředsedou Federálního shromáždění.

Ládr v. r., Krátká v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP