USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 226

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění

ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci

a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období

Sněmovna lidu na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. února 1990

zvolila

poslance

Ľudovíta Baldovského

Václava Bendu

Jiřího Bezecného

Stanislava Jandu

Karola Hranaie

Jána Lángoše

Janu Moltašovou

Věnka Šilhána

Konstantina Viktorína

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období.

Kubeš v. r., Krátká v. r.
Bartončík v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu

Přihlásit/registrovat se do ISP